1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • ตึกเหลือง
  • วันกองทัพไทย
Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ ๑

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ.๑๒

พลตรี สิทธิพล ชินสำราญ (ตท.๑๗) ผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกสระแก้ว  เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ ขณะที่ พลตรี ถกลเกียรติ นวลยง (ตท.๑๖) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒ เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 อ่านต่อ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ๒

โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

ผบ.มทบ.๑๒ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ.นาดี และ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) บรรยายพิเศาโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนความสุขให้คนในชาติ (ปรองดองสมานฉันท์) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ๓

การวางแผนบริหารการจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย   

ผบ.มทบ.๑๒ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมกับสมาชิกชมรมบริหารงานทรัพยากรบุคคล 304 และชมรมผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ๓๐๔ ในการวางแผนบริหารการจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย ณ ห้องศรีปราจีน รร.ทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ อ่านต่อ...

หน้าแรก